Kan CBD olie kanker genezen?

In dit artikel laat ik mijn persoonlijke gedachten spreken!

Kan CBD olie kanker genezen? Hoewel ik erg positief van aard ben en graag schrijf over leuke dingen, vind ik het ook belangrijk om realistisch te blijven en me te verplaatsen in de situatie van mensen die het minder goed getroffen hebben met hun gezondheid!

Iedereen kan ziek worden ook al praten we er liever niet over. Door te besluiten om niet te praten over ziektes zoals bijvoorbeeld kanker, voorkom je niet dat je er (persoonlijk) tóch mee te maken kunt krijgen. De vraag “Kan CBD olie kanker genezen?” is dan ook heel snel gesteld!

Inhoudsopgave

Iedereen kent wel een familielid, een vriend of vriendin of een kennis die lijdt aan kanker! Misschien ben je zelf wel kankerpatiënt of heeft je partner de diagnose kanker gekregen en zoek je informatie over “hoe om te gaan met kanker”. Je leest misschien succesverhalen op het internet over mensen die CBD gebruiken en genezen zijn!

Maar kan CBD olie wel kanker genezen . . . of moeten we deze berichten (van mensen die beweren te zijn genezen van kanker met behulp van CBD) naast ons neerleggen!?

Kan kanker worden genezen?

Er zijn vele factoren bepalend voor de genezingskans bij kanker. Denk aan welke vorm van kanker, de leeftijd waarop de diagnose kanker gesteld wordt, in welk stadium ben je als je de diagnose kanker krijgt? Om die reden is het moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op deze vraag!

Wat zijn de feiten?

In de laatste 30 jaar zijn het aantal genezingen van kanker verdubbeld! Dit zegt iets over de geweldige gezondheidszorg waarover we beschikken maar we zijn er nog lang niet! Hoewel kanker in ongeveer 60 procent van de gevallen kan worden genezen, is het aantal sterfgevallen nog steeds erg hoog en roept het woord kanker alleen al afgrijzen op. Veel mensen spreken de naam van deze ziekte niet eens uit of noemen het “K”.

Het is daarom logisch dat veel mensen volledig in kunnen storten na het horen van een dergelijke diagnose! Bij velen onder ons staat de diagnose kanker gelijk aan overlijden. Ook al is dit onterecht gezien het percentage dat wél genezen kan worden!

Echter . . zolang er mensen aan kanker sterven, zijn we er nog niet! Hoe hard de medische wetenschap ook zoekt naar oplossingen voor genezing van kanker, “elk persoon die sterft aan de gevolgen van kanker is er 1 teveel”.

Kan CBD olie kanker genezen?

Hoewel ik het liefst JA zou zeggen, moet ik als fervent gebruikster van CBD toch toegeven dan de realiteit een stuk genuanceerder ligt.

Zijn er aanwijzingen van verbetering? Ja . . . maar dit zijn persoonlijke claims van mensen waarvan we niet weten wat er was gebeurd met hun ziektebeeld wanneer ze géén CBD olie zouden hebben gebruikt! Er is voor alsnog onvoldoende onderzoek gepleegd, om een belangrijk deel van het herstel, toe te schrijven aan het gebruik van CBD olie!

Ook waren het aantal (groepen) kankerpatiënten die CBD/THC gebruikten te klein om de uitkomst van het onderzoek (naar de invloeden van CBD/THC) te kunnen projecteren op alle kankerpatiënten!

CBD vervangt daarom ook NOOIT voorgeschreven medicatie(s)!

Daarom CBD!

Ondanks het gegeven dat we niet kunnen stellen dat CBD kanker of andere ziektes kan genezen, kunnen we online wél artikelen vinden die aangeven dat er een positieve tendens zichtbaar is tussen verschillende patiënten met verschillende ziektes die CBD gebruiken t.o.v. patiënten met dezelfde ziektes die geen CBD gebruiken! Het staat iedereen vrij om deze verhalen tot zich te nemen en hier een eigen conclusie uit te trekken.

Er is volgens het KWF een onderzoek verricht naar mensen met een zeer agressieve hersentumor (glioblastoom). Het betrof hier een groep van 21 mensen bij wie deze vorm van kanker na “genezing” was teruggekeerd (*). Ze kregen een mondspray toegediend die THC/CBD bevatte in combinatie met chemotherapie.

* Glioblastoom = Kwaadaardige tumor in de hersenen die na een operatieve ingreep nagenoeg altijd terugkeert!

12 van deze patiënten kregen deze medicatie (THC*/CBD & chemotherapie) 9 patiënten kregen enkel chemotherapie en een placebo toegediend. Procentueel uitte zich dit in het volgende resultaat; 83% van de patiënten die THC/CBD gebruikten i.c.m. chemotherapie was een jaar later nog steeds in leven tegenover 53% van de groep die géén THC/CBD gebruikt hadden.

Dit lijken “kleine” winsten voor de THC/CBD groep . . .maar toch zijn het veelbelovende cijfers.

Lees er in DIT artikel van het KWF meer over!

* THC = Lees er meer over onder het kopje “Wat is THC” op deze pagina!

Wat is er waar van de internetverhalen?

Het internet staat werkelijk bol van verhalen van (ex) kankerpatiënten die beweren te zijn genezen met behulp van CBD

Er zijn op z’n minste evenveel verhalen te lezen, geschreven door kankerpatiënten, die beweren zeer positief te reageren op het gebruik van CBD tijdens hun ziekte/herstel periode! Het zou helpen om de pijn te verlichten, voor een betere nachtrust zorgen en de misselijkheid tegengaan! Maar hoeveel is hiervan waar?

Uiteraard kun je blijven twijfelen en elk verhaal afdoen als “onzin”. Ik ben er echter van overtuigd dat positiviteit, in veel gevallen van kanker, een absolute must is om te herstellen. Als CBD olie of een ander CBD houdend product onze positiviteit aangaande ons herstel gunstig beïnvloed, en dit de kans op een langer leven of zelfs een volledig herstel vergroot, waarom zouden we het dan afdoen als onzin? Zo is het inmiddels bekend dat bijvoorbeeld het placebo effect een sterk (positieve) invloed kan hebben op het herstel van sommige patiënten.

Hoewel er nog geen wetenschappelijk bewijs voor is, lijken de positieve verhalen en ervaringen van (ex) kankerpatiënten op het internet toch aan terrein te winnen! Echter . . . aangezien we niet kunnen controleren of deze verhalen op waarheid berusten, denk ik dat hier een stukje onderzoeksplicht om de hoek komt kijken voor mensen die CBD willen gebruiken tijdens deze ziekte, of andere ziektes. Er is veel te lezen over CBD, zelfs het KWF schrijf erover. Probeer daarom zo veel mogelijk informatie in te winnen over CBD producten en vraag advies aan je behandelend arts en/of specialist. Op basis daarvan kun je uiteindelijk een weloverwogen besluit nemen.

Eindconclusie!

Uit bovenstaand artikel blijkt dat ik persoonlijk achter het gebruik van CBD sta, mits hierover overeenstemming is bereikt met de behandelend arts of specialist. Het kan namelijk gebeuren dat het verteren van de CBD alle “aandacht” van de lever opeist waardoor het opbreken van receptmedicatie onvoldoende plaatsvindt.

Kan CBD olie kanker genezen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om deze website goed te laten werken, te optimaliseren en personaliseren worden er cookies geplaatst. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close